Ez a weboldal a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) használ. Az oldal használatával hozzájárul az adatok elemzéséhez, használatához.

Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy Regio Humán Bt. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (GDPR) tiszteletben tartása mellett végzi.

A Regio Humán Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

A Regio Humán Bt. jelen tájékoztató útján tesz eleget a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

Adatkezelő

  • Adatkezelő megnevezése: Regio Humán Bt.
  • Adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelés célja

A Regio Humán Bt. kizárólag kapcsolatfelvételi célból kezel személyes adatokat. A kapcsolatot felveheti velünk a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Az elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük a megadott személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének a célja az, hogy kapcsolatfelvétel után a megkeresésre válaszolhassunk.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az értintett hozzájárulása. Amennyiben az érintett a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen vagy telefonszámon felveszi a kapcsolatot a Regio Humán Bt.-vel, azzal az érintett kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez.

Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonást követően az Adatkezelő nem kezeli az érintett adatait és véglegesen törli azokat.

A kezelt adatok köre

Minden olyan személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során önként a Regio Humán Bt. részre megad, ha azt a kapcsolatfelvétel célja tekintetében lényegesnek vagy fontosnak gondolja.

A honlap látogatóira vonatkozóan a forgalmi adatok, így az oldal látogatásának kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint - amennyiben a látogató számítógépe megadja - a böngésző és az operációs rendszer típusa és a megjelenítés grafikai felbontása. Ezek az adatok a honlapon történő kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

Az érintettek köre

Azok, akik a Regio Humán Bt. honlapján megadott e-mail címen vagy telefonos kapcsolat során felveszik a kapcsolatot.

A kapcsolattartás során nem veszünk igénybe más adatfeldolgozót.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat a Regio Humán Bt. harmadik félnek nem adja át. A megadott adatokat csak az adatkezelő fentebb megnevezett képviselője ismeri meg.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Az adatokat semmilyen körülmény között nem hozzuk nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik, külső fél részére nem történik. A megadott személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

A kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Orosz Andrea nem tárolja semmilyen nyilvánosan elérhető szerveren, azok titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra az adatkezelő zárt rendszerű, titkosított levelező rendszerébe.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során.

Az érintettek jogai

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Regio Humán Bt. jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. Ezen felül az érintett a fent megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti a Regio Humán Bt-től, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását, kérheti az adatkezelés korlátozását, kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek. Az érintett ezen jogait a GDPR rendeletben megfogalmazottak szerint gyakorolhatja. A Regio Humán Bt. kijelenti, hogy lehetővé teszi az érintett számára, hogy a GDPR rendeletben megfogalmazott valamennyi jogát társaságunkkal szemben gyakorolhassa.

Jogorvoslat

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, vagy abban az esetben, ha meggyőződése szerint valamely GDPR-ben megfogalmazott joga nem érvényesül, társaságunknál a fenti elérhetőségeken panaszt tehet.

A Regio Humán Bt. a tiltakozás vagy panasz benyújtását követően legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás vagy panasz jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, vagy biztosítja az érintett jogainak gyakorlását.

Amennyiben az érintett a Regio Humán Bt. által meghozott döntéssel nem ért egyet és annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)
  • Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • URL: http://naih.hu

Gyomaendrőd, 2018. június 6-án

Az "ÉV LEGJOBB MÁSODÁLLÁSA" cím győztese

Masszőr szakma

“Egyszerű, de mégis változatos, élvezetes és jól lehet vele keresni.”

logo

CÉGADATOK:

Hivatalos cégnév:  Regio-Humán Bt.

Székhely: Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20.

Adószám: 21780501-2-04

Cégjegyzékszám: 04-06-007535

MÁSODÁLLÁS START

Ha nem úgy akarsz élni, mint mások

Intézményvezető: Simon Mária

Telefon: 06-30/645-13-84

E-mail: masszorsuli2003@gmail.com

Fnysz: 00652-2009